Hartelijk welkom
Ik ben Max Massaro, actief als adviseur, coach en interim-manager, met speciale focus op de leisure en hospitality-markt en het MKB.

Wie is Max Massaro?
* Ik ben een dynamische, inspirerende en innovatieve leider met ruim 30 jaar ervaring in de internationale Horeca- en Leisure-wereld. Ik beschik over een groot netwerk van specialisten met wie ik samenwerk.
* Ervaren crisis- en change-manager die vijf talen beheerst, zowel in woord als geschrift.
* Biedt gedegen en gezond financieel-economisch inzicht gekoppeld aan een sterk analytisch vermogen en goede 'intermenselijke' kwaliteiten.
* Is sterk resultaat gericht.
* Heeft extra aandacht voor familiebedrijven en bedrijfsopvolging.
Zoekt u:
* een turn-around manager voor korte dan wel langere periode;
* een sparringpartner om uw visie als leider te toetsen aan de ervaringen van een derde;
* een begeleider van processen binnen uw bedrijf die beter door 'derden' kunnen worden gerealiseerd;
* een competente (tijdelijke) bedrijfsdirecteur/bedrijfsleider;
* internationale ervaring met een grootschalig 'kennisnetwerk';
* een betrouwbare en discrete luisteraar;
* kennis en ervaring op velerlei gebied;
* een sterke aanhanger van het Rijnlandse model, waarbij er ook echte aandacht is voor de mens achter het product;
* iemand die vanuit dit model ook uw bedrijfsopvolging zowel intern als extern kan begeleiden?
Maak een afspraak
Bel mij op telefoonnummer
+31 (0)6 53 230 806
of stuur een bericht naar info@maxmassaro.com
Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.

Wilt u weten wat andere mensen over mij vertellen klik dan gerust door op deze site.


Achtergrond

Achtergrond

Ik beschik over een gedegen juridische en economische achtergrond. Gedurende vele jaren heb ik management- en directieposities vervuld en eindverantwoordelijkheid gedragen. Daarnaast heb ik veel internationale ervaring en ben vijftalig.

Begonnen in 1976 bij Massaro tegelfabriek Heerlen B.V. in Zuid-Limburg, dat door mijn grootvader was opgericht.

Vervolgens, tijdens en na mijn studie, directeur en mede-eigenaar van diverse horecabedrijven in Groningen.

Na verkoop aandelen in dienst van Allied Breweries getreden. Verantwoordelijk voor Limburg en Oost Brabant. Hier geleerd om in een 'vechtmarkt' te opereren. Marktaandeel aanzienlijk uitgebouwd. Vertrouwensman van vele horeca-ondernemers. Adviseur in financiële en organisatorische zaken. Relaties met lokale en regionale ondernemers, banken, accountants en juristen.

Van 1994 tot oktober 2013 als algemeen directeur in dienst van Alrecrea international, marktleider in de exploitatie van familie-amusement op vakantie- en verblijfsrecreatieparken. Activiteiten uitgebouwd in Nederland en opgezet in Frankrijk, Duitsland en België, waar ook dochterondernemingen werden opgericht. Groei aantal locaties van 16 naar 38, waarvan 20 in het buitenland. Verveelvoudiging van omzet. Langjarige relaties met LandalGreenpark, CenterParcs, Roompot, Pierre & Vacances en Sunparks.

Momenteel adviseur en projectbegeleider voor de directie en aandeelhouders van Alrecrea B.V. vanuit mijn eigen onderneming.

Sinds januari 2011 vervul ik tevens de rol van voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Amalia-klinieken in Kerkrade.

Familiebedrijven

Familiebedrijven

Steeds meer familiebedrijven kennen opvolgingsproblemen. Wegens gebrek aan opvolging worden zelfs gezonde, winstgevende ondernemingen geliquideerd. Eeuwig zonde vanwege de kapitaalsvernietiging, maar ook vanuit het oogpunt van werkgelegenheid.

Op familiebedrijven wordt speciale focus gericht. Voor deze categorie bedrijven zijn er ruwweg 3 redenen om de diensten van externe adviseurs in te roepen.

1) De crisis veroorzaakt problemen, waardoor omzet en winst achterblijven. De dga heeft behoefte aan interim management voor een turn around project, al of niet daartoe aangezet door de bank;

2) er is behoefte aan kennis van derden of de dga heeft behoefte aan iemand van buiten om mee te kunnen sparren: coach, adviseur, commissaris;

3) er is een opvolgingsprobleem. De beoogd opvolger moet gecoacht worden, de beoogd opvolger heeft externe financiering nodig of er is geen opvolger beschikbaar.

Tegelijkertijd staan er aan de zijlijn goed opgeleide jonge ondernemers klaar om aan de slag te gaan. Helaas zijn financiële instanties momenteel niet erg scheutig met financieringen van bedrijfsovernames. Een verspilling van talent en ondernemerslust dreigt, waarbij het MKB als aanjager van de economie en banenmotor schade oploopt.

Diezelfde instanties bieden hun vermogende klanten nauwelijks een goed perspectief op rendement, zodat die laatsten zoeken naar alternatieve investeringsmogelijkheden.

Hierbij is de koppeling van ervaring met de specifieke aspecten van het familiebedrijf aan een breed en goed netwerk van eminent belang. Vanuit mijn netwerk worden alle relevante partijen bij elkaar gebracht om tot creatieve oplossingen en constructies te komen.

Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging

Bestaat in uw bedrijf een opvolgingsprobleem? Is een geschikte opvolger niet beschikbaar of moet de beoogd opvolger gecoacht worden? Is er externe financiering nodig? Ik zet graag mijn ervaring, kennis én netwerk in ten behoeve van mijn opdrachtgevers. Doelgericht en discreet.

referenties

“Wat anderen vertellen”

referenties

Max heeft mij in mijn 25 jarige loopbaan als ondernemer diverse malen met raad en daad bijgestaan ten tijde van overnames, herfinanciering en reorganisaties. Zijn creativiteit, financieel inzicht, gevoel voor realiteit en oog voor detail hebben meer dan eens geleid tot verrassend goede oplossingen. Jan Verhoeven - JRM Commercieel Vastgoed
I have known Max, both privately as well as business wise. Max is a highly qualified businessman. With a broad range of experience over more than three decades in various fields of trade and industry, both domestically as well as internationally, he has demonstrated to be a person who has a proven track record, both strategically as well as operationally. Although strong leadership qualities prevail, he is also a constructive and loyal team player who is always able to gather the right competences around him. His integrity is of the highest standard and I have also known him to be an excellent family man. I have no reservations recommending Max to anyone in the industry. Frits F. Vromen Esq. Omega Investment LLC Houston Texas USA
Eind 1993 namen we een bedrijf over dat vooral actief was binnen de verblijfsrecreatie. In mei 1994 trad Max Massaro in dienst. Na een korte tijd als adjunct directeur stelden wij hem per 1 januari 1995 als algemeen directeur van Automaten Limburg aan. Onder zijn leiding heeft het bedrijf grote stappen voorwaarts gemaakt. Na een grondige reorganisatie, richtte Max de focus van het bedrijf op de core business. Allereerst werd de naam Automaten Limburg veranderd in Alrecrea International, omdat de aandacht gericht moest worden op veel meer dan automaten en op een veel groter gebied dan alleen Limburg. Alrecrea werd een succes en ontwikkelde zich in rap tempo tot marktleider in de exploitatie van amusementspelen in verblijfsrecreatieparken. In overleg met de business partners, denk aan CenterParcs, Roompot, Landal Greenparks, werd een ommezwaai gemaakt waarbij we van 80% kansspel naar uiteindelijk 80% familieamusement zijn gegaan. Niet alleen paste het veel beter bij de gewenste uitstraling en sfeer van de parken, het bleek ook dat de gasten er veel meer gebruik van maakten. Met alle positieve gevolgen voor de omzet die daarbij horen. Max Massaro en zijn team gingen ook de grens over. Hij richtte buitenlandse dochterondernemingen op en wist de formule ook in België, Duitsland en Frankrijk uit te rollen. Het talent van Max om relaties te smeden zagen we vertaald in hechte zakelijke contacten die tot op de dag van vandaag voortduren. Na bijna 20 jaar heeft Max zijn functie als eindverantwoordelijke overgedragen aan goed opgeleide opvolgers vanuit onze families. We zijn hem erkentelijk voor wat hij in al die jaren heeft bijgedragen aan de groei en bloei van Alrecrea. Hij heeft er een gezond bedrijf van gemaakt. We zijn blij, en het geeft ons een goed gevoel dat we ons hebben verzekerd van zijn diensten als adviseur. We hopen nog heel lang op Max Massaro te kunnen rekenen. Ad Veltmeijer en Zef Philippen - eigenaren Alrecrea International
Al zo'n 20 jaar heb ik het genoegen om met Max Massaro samen te kunnen werken als business partner. In diverse functies binnen Center Parcs Europe heb ik in allerlei verschillende hoedanigheden Max leren kennen. Zowel in de meer operationele sfeer als in de (product) ontwikkelingsfeer. Max is uitermate betrouwbaar, een goede netwerker en relatiebouwer. Het feit dat de Veltmeijer group / Alrecrea in al die 20 jaren business partner is gebleven van Center Parcs is wel het beste bewijs. Max is iemand die in een goede relationele setting weet te komen tot deals die een echte 'win/win' geven voor beide partijen. Hij is in staat om binnen een familiebedrijf een consistente strategie neer te zetten en de key stake holders te overtuigen om te investeren in een groeistrategie. Hij heeft ervoor gezorgd dat de oubollige automatenhallen omgetoverd werden tot echte family entertainment centers met een hoge innovatiegraad binnen een gethematiseerde omgeving geheel in de lijn van de 'experience economy'. Mark D. Haak Wegmann - owner / managing director M2 Leisure - interim CEO Center Parcs Europe NV
J'ai travaillé plus de 12 ans avec Max Massaro dans sa qualité de gérant de la société Alrecrea. Max est un excellent organisateur et il a l'habitude de travailler et organiser les affaires dans un contexte international. Le fait qu'il parle plusieurs langues dont l'anglais, le français, l'allemand et l'italien a beaucoup aidé à tisser des liens entre les sociétés et les personnes dans son entourage. Il sait diriger ses équipes et prendre les décisions qui s'imposent, tout en respectant l'harmonie dans les relations et le bon contact avec ses partenaires. Frits Bruijnse, Registeraccountant - Expert-Comptable - Commissaire aux Comptes Inscrit au Tableau de l'Ordre à Lyon
Max Massaro is sinds 2010 voorzitter van de raad van toezicht van de Amaliakliniek, waar kaakchirurgische patiënten onder narcose worden behandeld. De Amaliakliniek heeft een vergunning van het Ministerie van Volksgezondheid om binnen de setting van een prive-kliniek ziekenhuiszorg te verlenen in de specialismen kaakchirurgie en anesthesie. In Max Massaro hebben wij een bezielende bestuurder gevonden die dankzij zijn uitgebreide netwerk, zijn analytisch denkvermogen en zijn empathische manier van besturen ons kan begeleiden en ondersteunen in onze relaties met zorgverzekeraars en overheden. Max Massaro is als bestuurder zowel in- als extern gericht en kan daarbij onze presentaties naar buiten zeer goed spiegelen aan de perceptie van onze relaties. Als communicator is Max Massaro voor ons een belangrijke steun en richtinggever binnen de veranderende tijden in de zorg. Als wij Max Massaro mogen beschrijven denken wij onmiddellijk aan een 'mensen-mens'. Eerlijk en rechtlijnig met enorme bestuurlijke vaardigheden die onder alle omstandigheden alle betrokken partijen in hun waarde zal laten en altijd zeer oplossingsgericht werkt. Wij hopen nog lang met Max te mogen samenwerken! Drs. Richard Reinders, voorzitter raad van bestuur Stichting zelfstandig behandelcentrum (zbc) Amaliakliniek
Ik heb Max voor het eerst ontmoet in een business club waar wij vele jaren op regelmatige basis samen kwamen. Pas in 2007 werd Max naast onze vriendschappelijke relatie in vele momenten mijn zakelijke coach. Ik kwam uit de hotellerie en begon aan een nieuw hoofdstuk in mijn loopbaan. Tijdens mijn functie als strategisch development director bij Center Parcs gaf hij mij in onze sparringsgesprekken waardevolle inzichten in de Leisure-markt. Max weet als geen ander op zeer discrete wijze de belangen van zijn opdrachtgevers te behartigen. Hij beheerst de hoge kunst van professioneel gastheerschap en weet in de juiste ambiance vaak de partijen op één lijn te krijgen. Zijn passie voor mensen én voor het horecavak lopen als een rode draad door zijn carriere. Zijn kennis in het opstellen van haalbaarheidsstudie, investerings- en exploitatiebegroting, alsook de communicatie en positionering van het project bij omwonenden, landelijke overheden en overige stakeholders vormen zijn sterkte. Hij is inventief, zeer zorgvuldig en een betrouwbare partner in business. Met zijn natuurlijk 'Fingerspitzengefühl' weet hij precies de vinger op de gevoelige plek te leggen, daarna met constructieve oplossingen te komen en de partijen aan zich te binden. Max is de perfecte mediator voor complexe processen in de wereld van de horeca, leisure en amusement branche. Graag wil ik Max bij u aanbevelen als de verbindende factor bij een noodzakelijke koerswijziging van uw bedrijf. Onze samenwerking is steeds op een uitstekende wijze verlopen. Zijn business kaart zou een tube bisonkit moeten zijn; de lijm die duurzaam verbindt. Jan G.M.Janssen - Managing Director JJ Hospitality Consulting B.V.
Ik heb het afgelopen decennium op zakelijk vlak, succesvol en heel plezierig met Max Massaro mogen samenwerken. Vanuit ons intensieve partnership heb ik hem leren kennen als een zeer betrouwbare manager en directeur, die weloverwogen en met autoriteit acteert. Max is een bouwer met strategisch inzicht voor de lange(re) termijn. Geen grote verhalen en/ of presentaties, maar de kunst om het bedrijf aan te sturen op heldere doelstellingen. Altijd met een duidelijke, commerciële focus: goed luisteren, prioriteiten stellen, (bij)schakelen op de financiële prestaties en slim investeren. Max doet alles met gevoel voor aandeelhouder, medewerkers en klanten/ gasten. Relaties leggen is zijn kracht. Mensen beter maken. Doelgericht werken aan een respectvol partnership. Samen op zoek naar (nieuwe) mogelijkheden. Robert Visser - Oud-directeur Center Parcs, Directeur Albron
Gedurende mijn periode als algemeen directeur Center Parcs Duitsland, heb ik Max Massaro leren kennen als een uitermate plezierige zakenrelatie die op een innemende wijze altijd bereid was om met creatieve oplossingen te komen waarbij zowel de belangen van Center Parcs als die van Alrecrea niet uit het oog werden verloren. Robert W.Th. Weijhenke

contact

contact


Massaro Interim & Consultancy B.V.
Beekerweg 3, 6235CA Ulestraten
info@maxmassaro.com
+31(0)6 53 230 806
KvK: 58473076